Ostatnia sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek została zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszym z nich była wizyta w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”. Radni zapoznali się z prezentacją – przedstawioną przez Prezesa Zarządu Związku, Dyrektora Jana Kłysza, który w dalszej części oprowadził wizytujących po modernizowanym obiekcie.

Należy przyznać, że inwestycje poczynione na terenie zakładu – robią wrażenie.