Szanowni Państwo informujemy, że w ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, na terenie gminy Koźminek utworzone zostały trzy punkty wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek.

Tabletki wydawane będą mieszkańcom, w wieku do 60 roku życia.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu na terenie gminy:

Punkt nr 1: w  Szkole Podstawowej w Koźminku, ul. Szkolna 1, 62 840 Koźminek.

Obejmuje mieszkańców miejscowości: Koźminek, Dębsko, Dębsko  - Dosinek, Dębsko – Ostoja, Dębsko – Ośrodek, Młynisko, Krzyżówki, Pietrzyków, Sokołówka, Pośrednik i Złotniki.

Punkt nr 2: w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, Nowy Nakwasin 48, 62 – 840 Koźminek.

Obejmuje mieszkańców miejscowości: Bogdanow, Emilianów, Józefina, Zosina, Tymianek, Murowaniec, Nowy Nakwasin, Osuchów, Osuchów Parcela, Oszczeklin, Rogal i Stary Nakwasin.

Punkt nr 3: w Szkole Podstawowej w Moskurni, Moskurnia 9a, 62 – 840 Koźminek.

Obejmuje mieszkańców miejscowości: Agnieszków, Chodybki, Dąbrowa, Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Ksawerów, Marianów, Moskurnia, Nowy Karolew, Raszawy, Smółki i Stary Karolew.

Informujemy, że są to działania prewencyjne. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wydawanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania w/w tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu pozostają nieczynne.

Załączniki informacyjne:

  1. Ulotka producenta dotycząca tabletek jodu.
  2. Broszura MSWiA.
  3. Wzór oświadczenia.