W dniach 27 – 28 października 2022 roku Burmistrz Gminy Koźminek i pozostali Włodarze gmin z Powiatu Kaliskiego,  biorą udział w ćwiczeniach obronnych. Ćwiczenia są prowadzone przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz  pracowników urzędów gmin i miast z terenu Powiatu Kaliskiego, zajmujących się sprawami obronności. W ćwiczeniach, wezmą także udział przedstawiciele Wojska Polskiego.