26 października 2022 roku miał miejsce odbiór techniczny zakończenia robót zadania pn. Przebudowa bieżni w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, na który Gmina Koźminek otrzymała dotację z samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu infrastruktury sportowej realizowanej w 2022 roku.

W ramach zadania została przebudowana bieżnia w zakresie podbudowy i nawierzchni. Wykonano prace polegające na usunięciu korzeni drzew wrastających się w konstrukcję nawierzchni bieżni, następnie została położona podbudowa z tłucznia kamiennego oraz nowa nawierzchnia poliuretanowa.

Wartość całego projektu to kwota 156 579,00 zł., a dofinansowanie z samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 70 000,00 zł.

 

 

 wielkopolska

 

Projekt współfinansowany

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego