Trwają prace budowlane związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowościach Koźminek i Dębsko. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty polegające na rozbudowie budynku technologicznego Suw Koźminek. Na obiektach w Dębsku i Koźminku zostaną przebudowane ciągi technologiczne uzdatniania wody i dystrybucji wody. Studnie głębinowe zyskają nowe obudowy wraz z uzbrojeniem i wymiana pomp głębinowych. Przebudowane zostaną instalacje elektrycznej oraz sanitarne, wykonane nowe elewacje budynków wraz z wymianą pokrycia dachowego. Stacje uzdatniania wody zostaną przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z monitoringiem pracy SUW.

  Całkowita wartość robót budowalnych to 4 737 099,00 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 770 575,00 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 19 kwietnia 2023 r.

 

polski lad