fundusze eu min

 

Na początku grudnia miał miejsce odbiór końcowy realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec”, na który Gmina Koźminek pozyskała dofinansowanie w kwocie 66 602 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.  Całkowita wartość projektu to kwota 185 405,93 zł.

Przedmiotowy projekt obejmował przebudowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o długości 679 metrów, poprzez położenie nowej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego a także montaż barier ochronnych na terenach skarpowych oraz wykonanie nowego zjazdu linowego o konstrukcji stalowej.

 

flaga eu  leaderkraina nocy i dni logo prow