Zarządzenie Nr 91 /2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2023 roku.