W dniu 6 marca 2023 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek dla osób sprzedających i podających alkohol z terenu Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na sprzedaż alkoholu (min. o odpowiednim umiejscowieniu tabliczek, informujących o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym). Zapoznano sprzedawców z najważniejszymi przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi min.:

  1. Kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać, sprzedawać alkoholu.
  2. Jakie okoliczności i przyczyny mogą spowodować, że cofnięte zostanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zapoznano sprzedawców z procedurami skutecznej asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu. Zostali oni także poinformowani jak współpracować z Policją, w razie wystąpienia problemów z osobami nietrzeźwymi. Poinformowano także sprzedawców o konsekwencjach prawnych, moralnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych (np. sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym).