Zakończono akcję przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy rolnikom w I półroczu 2023 roku.

Przyjęto 536 wniosków, do których wydano i doręczono 100 % decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.