W dniu 9 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I - VIII pt.: „Jesteś ważny, jesteś ważna. Uwierz w to a unikniesz uzależnień”. Szkolenie dotyczyło także cyberprzemocy, hejtu w internecie, jak również wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych. Celem ich było wskazanie czynników chroniących i czynników ryzyka dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego dla w/w grup wiekowych. Przeanalizowano zależność tego co dzieje się w naszej głowie, z tym co dzieje się w naszym ciele. Omówiono i przeanalizowano możliwe źródła pomocy (np. rodzina, szkoła, inne instytucje), kiedy czujemy, że nasze emocje i myśli zaczynają sprawiać nam ból. Przeprowadzono ćwiczenia jak mówić o swoich emocjach, jakie stosować nazewnictwo. Rozmawiano również o wpływie emocji na samopoczucie człowieka. Przećwiczono ponadto sposoby odmawiania i zachowania (asertywne) służące wzmocnieniu własnych decyzji. Przedstawiono czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z popadaniem w uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W podsumowaniu określono konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne popadania w uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przeprowadzono ćwiczenia integrujące, mające wzmocnić działania pomocowe klasy jako grupy i pojedynczych jednostek w różnych sytuacjach w grupie rówieśniczej. Łącznie w warsztatach wzięło 69 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. W tym samym dniu rodzice i nauczyciele wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. Jacy oni są ? Kogo słuchają i „śledzą” w Internecie? Od czego uzależniają się nasze dzieci i jak temu zapobiegać.