W dniu 17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest propagowanie oraz promowanie przepisów w zakresie ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Ponadto konkurs ma kształtować umiejętności w zakresie ekologii, ratownictwa medycznego oraz przeciwpożarowego. Konkurs zaznajamia jego uczestników z podręcznym sprzętem gaśniczym, techniką pożarniczą oraz popularyzuje przepisy pożarnicze. Konkurs dotyczy także tradycji i historii ochotniczych straży pożarnych.   Organizatorami konkursu byli Gmina Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku oraz szkoły podstawowe z terenu gminy.

Turniej przeprowadzili druhowie: Jan Tomaska Prezes Gminny OSP, Artur Więckowski Wiceprezes Gminny, Krzysztof Zyner Komendant Gminny OSP, Wojciech Karasiński Sekretarz Zarządu Gminnego OSP oraz Mariusz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniów klas od I – IV oraz klas V – VIII. Do konkursu przystąpiły drużyny ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Koźminek.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący uczniowie: Tymoteusz Wypych (SP Moskurnia), Kacper Młynarczyk (SP Moskurnia) w I gr. wiekowej oraz Rafał Zyner (SP Koźminek), Szymon Wypych (SP Moskurnia) w II gr. wiekowej. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Koźminek. Natomiast dyrekcja SP w Moskurni przygotowała słodki poczęstunek dla uczniów.

 

f1

 

f2

 

f3