Zapraszamy do udziału w zorganizowanym po raz dziesiąty  „Kaliskim Tygodniu Zdrowia - 2023” pod hasłem „Z pasją po zdrowie”, którego organizatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu.

             „Kaliski Tydzień Zdrowia” jest doskonałą okazją do integrowania środowiska lokalnego.
Do udziału w akcji zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz kategoria wiekowa 20+ z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

Kaliski Tydzień Zdrowia – 2023 objął honorowym patronatem: Marek Woźniak - Marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski, Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza, oraz Paweł Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz ZGODA.