W dniach 13 – 14 kwietnia 2023 roku Burmistrz Gminy Koźminek, Starosta Kaliski oraz pozostali Włodarze gmin z Powiatu Kaliskiego,  brali udział w szkoleniach dotyczących spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego. W szkoleniach brali także udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz  pracownicy urzędów gmin i miast z terenu Powiatu Kaliskiego, zajmujących się sprawami obronności i zarządzania kryzysowego. Szkolenia prowadzili min. Przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego oraz Pracownik Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W programie szkolenia znajdowały się min. informacje dotyczące: zagrożeń w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, omówiono aspekty terroryzmu w odniesieniu do samorządów terytorialnych, wpływ konfliktu na Ukrainie na bezpieczeństwo w regionie oraz tematykę zarządzania kryzysowego.