polski lad

 

W dniu 17 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą: Zakład Remontowo Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”. W tym samym dniu przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Umowa została podpisana na wartość: 3 327 150,00 złotych brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 2 828 077,50 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Prace polegać będą na rozbudowie istniejącego budynku o 3 sale oddziałowe z sanitariatami, pomieszczenia administracyjno-biurowe, magazynki, pokoje dla psychologa/ interdentki. Budynek zostanie wyposażony w szyb windowy dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowana część zostanie wyposażona w kompletną instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną z osprzętem i armaturą, instalacje centralnego ogrzewania.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to 11 lutego 2024 roku.

 

img 4969

 

20230417 080331

 

20230418 094015