fot biniaszczyk

 

W dniu 26 maja 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży w Kaliszu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Strażaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów z południowej Wielkopolski, samorządowcy z powiatu kaliskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych z Kalisza. Podczas uroczystości strażacy zawodowi otrzymali awanse i nagrody, które wręczyli wspólnie nadbrygadier Arkadiusz Przybyła Zastępca Komendanta Głównego PSP,   brygadier Robert Natunewicz Zastępca Komendanta Wielkopolskiej PSP oraz Komendant Miejski PSP w Kaliszu starszy brygadier Tomasz Polak. Podczas uroczystości wyróżniono również druha Kryspina Biniaszczyka z jednostki OSP Koźminek za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych. Burmistrz Gminy Koźminek składa gratulacje i podziękowanie naszemu strażakowi, za jego wspaniałą pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Koźminek.