W dniach 5 i 6 lipca 2023 r. (tj. środa i czwartek) zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn (rocznika podstawowego 2004) zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźminek.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Kościuszki 10 (skrzydło boczne, wejście od strony boiska) i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy także kobiet.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1999 - 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Termin kwalifikacji wojskowej kobiet wyznaczony został na dzień 17 lipca 2023 r. (tj. poniedziałek).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się w terminie wskazanym w wezwaniu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Gminy najpóźniej w dniu, w którym winna była stawić się do kwalifikacji wojskowej, aby ustalić inny możliwy do stawienia się termin w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa.

 

07.03.2023 ZegrzeKurs SONDASzkolenie dla podoficerów młodszych. Zajęcia terenowe z taktyki.Fot. DWOT