Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych sig