Gmina Koźminek informuje, iż istnieje możliwość wpłat finansowych na rzecz poszkodowanych osób, które ucierpiały w wyniku pożaru dworu w Dębsku.

Wpłaty można dokonywać na konto naszego lokalnego Stowarzyszenia „POMOST”, które w swoich celach statutowych ma między innymi niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Nr rachunku bankowego:  22 8404 0006 2001 0023 2355 0001

W tytule proszę wpisać następującą treść: Wpłata na działalność statutową – pomoc pogorzelcom z Dębska

Po zakończonej akcji organizacja dokona sprawozdania, które będzie publicznie dostępne.