W niedzielę 9 lipca  2023 roku o godz. 9.00  na stadionie w Koźminku, odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. Zawody wspólnie zorganizowali: Gmina Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku, Państwowa Straż Pożarna z Kalisza oraz OSP Koźminek.  Drużyny na stadion sportowy wprowadził druh Artur Więckowski w asyście Miejsko Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka. Do strażackiej rywalizacji przystąpiło drużyny z dziesięciu jednostek OSP. Młodsi druhowie mieli do pokonania bieg sztafetowy z przeszkodami i rozwinięcie bojowe, a starsi – bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja zawodów:

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Koźminek.

2. OSP Dębsko.

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Koźminek

2. OSP Bogdanów.

3. OSP Chodybki.

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
1. OSP Dębsko.

2. OSP Koźminek.

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
1. OSP Dębsko.  

2. OSP Pietrzyków.

3. OSP Stary Karolew.

4. OSP Józefina.

5. OSP Chodybki.

6. OSP Koźminek.

7. OSP Nowy Nakwasin.

8. OSP Krzyżówki – Młynisko.

9. OSP Bogdanów.

10. OSP Marianów.

Poza konkurencją zaprezentowała się drużyna dzieci z OSP Koźminek, pod opieką druha Piotra Czerwińskiego. Dzieci otrzymały pamiątkowe medale strażackie.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za udział w zawodach. Ponadto puchar przechodni trafił w tym roku po raz drugi do drużyny seniorów z Dębska. Wręczenia pucharów dokonali wspólnie: Burmistrz Iwona Michniewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierz Karasiński oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Koźminku druh Jan Tomaska. Jak co roku, wodę do zbiorników wodnych na potrzeby zawodów, dowoziła OSP Koźminek. Sędzią głównym zawodów był kpt. Albert Famulski, któremu pomagał mł. kpt. Damian Matczak. Ekipę sędziego z PSP wspierali sędziowie z jednostek OSP z terenu Gminy Lisków. Ponadto nad przebiegiem zawodów czuwali z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek: Monika Nowak, Paulina Dzikowska i Mariusz Kaczmarek, Komendant Gminny druh Krzysztof Zyner (OSP Krzyżówki – Młynisko) oraz druh Roman Spławski (OSP Koźminek), który zadbał o sprzęt nagłaśniający.

Fot. M. Kaczmarek

fotka1

fotka2

fotka3

fotka4

fotka5

fotka6

fotka7

fotka8

fotka9

fotka10

fotka11

fotka12

fotka13

fotka14

fotka15

fotka16

fotka17

fotka18

fotka19

fotka20