18 lipca 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelcu - Gmina Mycielin, miało miejsce podpisanie umów: z Gminą Koźminek w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz ze Stowarzyszeniem „POMOST” w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Gmina Koźminek otrzymała dofinansowanie w kwocie 32 640 zł. na realizację zadania pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów”. Natomiast Stowarzyszenie „POMOST” otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 602 zł. na realizację zadania pn.: „Edukacyjna pracownia krawiectwa tradycyjnego”, które dotyczy przeprowadzenia szkoleń, warsztatów   i zajęć praktycznych dla 30 osób z krawiectwa tradycyjnego oraz zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.