W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz.17.00 (na 1 minutę) z polecenia Wojewody Wielkopolskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie województwa wielkopolskiego. Podstawę prawną włączenia syren stanowi §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz., 96). W związku z powyższym zostaną uruchomione także syreny alarmowe na terenie gminy Koźminek.