K U R E N D A

 

          Uprzejmie informujemy, że studenci mogą skorzystać ze stypendium naukowego Burmistrza Gminy Koźminek – na stałe zameldowani na terenie Gminy Koźminek.

 

I. Stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Średnia ocen w poprzednim roku akademickim nie niższa niż 4,7.
  2. Przedstawią zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie stypendium jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr(rok studiów).
  3. Nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów

      doktoranckich, podyplomowych oraz drugiego kierunku studiów.

  1. Nie mający więcej niż 25 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy  Koźminek w pokoju nr 27, tel. 76 37 005

Wnioski prosimy składać najpóźniej do 15 października 2023r. w pokoju nr 27 w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek.

 

Wniosek do pobrania