wfośigw poznań

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie zyska nowy teren edukacji ekologicznej "Leśne eko-zacisze”.

 

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. "Leśne eko-zacisze - teren edukacji ekologicznej przy szkole podstawowej w Nowym Nakwasinie" oraz wkładu własnego Gminy Koźminek.

W ramach zadania zostaną zakupione:

- stacja meteorologiczna,

- gry plenerowe, terenowe o tematyce ekologicznej,               

- budki dla owadów,                   

- kosze na odpady,            

- ławki,

- krzewy,

- kompostownik ogrodowy,

- szklarnia ogrodowa,

- wiata edukacyjna.

Celem zadania jest stworzenie przyjaznego miejsca rekreacji oraz edukacji dla uczniów i przedszkolaków, które będzie stanowiło doskonałe uzupełnienie zaplecza dydaktycznego placówki.

Obraz2