Usługa mająca chronić dane przed kradzieżą tożsamości weszła w życie z dniem 17.11.2023 r., natomiast ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać za pomocą:

1)      strony https://www.gov.pl/

2)      aplikacji mobilnej mObywatel (od około połowy grudnia 2023 r.)

3)      osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL nie można dokonać przez pełnomocnika.

Zastrzeżenie numeru PESEL dokonuje się z automatycznie w przypadku:

  • rejestracji zgonu osoby w rejestrze PESEL,
  • rejestracji unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego w dowolnym ogranie gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej będąc poza granicami RP, czy też zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w dowolnym organie gminy.

Ustawa przewiduje, że można dowolną liczbę razy zastrzec numer PESEL i zastrzeżenie cofnąć, jeśli będziemy chcieli np. wziąć kredyt albo kupić lub sprzedać coś i poświadczyć to u notariusza.