Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

śp. Edward Tośta, Radny Gminy Koźminek w latach 1994 -1998, wieloletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie, a także Wiceprezes (poprzednich kadencji) Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku.

składają:

Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

Pogrzeb śp. Edwarda Tośty odbędzie się we wtorek 2 stycznia 2024 r. o godzinie 10°° w kościele parafialnym,  pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Rajsku.

tosta2