W dniu 4 stycznia 2024 roku Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz przekazała w urzędzie nowy defibrylator jednostce OSP Koźminek. Sprzęt do ratowania życia ludzkiego odebrał osobiście Druh Prezes Zbigniew Nowak, który w imieniu strażaków ratowników z Koźminka podziękował za zakupiony defibrylator. Zakup został sfinansowany ze środków z budżetu gminy Koźminek. Dzięki nowemu sprzętowi strażacy z Koźminka będą mogli jeszcze lepiej ratować życie ludzkie mieszkańców gminy. Należy dodać, że jednostka OSP Koźminek działająca w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego posiada już na wyposażeniu jeden defibrylator. Jednak coraz większa liczba nagłych wypadków wymagających szybkiego ratowania życia, wpłynęła na konieczność zakupu kolejnego takiego sprzętu.

przekazanie defibrylatora