W imieniu Organizatorów Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu serdecznie zapraszamy na Galę Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2024, która odbędzie się 30.01.2024 r. o godzinie 14.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej

przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu.

W trakcie trwania Gali swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie zaprezentuje 11 laureatów w wieku 5-6 lat reprezentujących placówki oświatowe z terenu województwa wielkopolskiego, wyłonionych w trakcie Eliminacji przeprowadzonych 27.11.2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Jak podkreślają organizatorzy, głównym celem Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją i piosenką patriotyczną, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem, narodem, z jego historią i wartościami wśród najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Wspaniałe wrażenia artystyczne gwarantowane!

Do zobaczenia na widowni!

gala przegladu piosenki