W miesiącu wrześniu 2020 r. Gmina Koźminek  przystąpiła do realizacji  projektu pn.:

 „Cyfrowa Wielkopolska”.

Niestety krótko, po rozpoczęciu projektu, Gmina Koźminek zmuszona była zawiesić zajęcia dla seniorów z powodu sytuacji epidemicznej związaną z pandemią COVID – 19.

W styczniu bieżącego roku Gmina Koźminek powróciła do zajęć z seniorami, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 65 + zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W ramach szkolenia seniorzy mogą:

- skorzystać z bezpłatnych szkoleń kompetencji cyfrowych,

- zdobyć praktyczne umiejętności obsługi: komputera, telefonu, Internetu,

- wziąć udział w grupowych działaniach animacyjnych,

- uzyskać Certyfikat udziału w szkoleniu

- uzyskać tablet na własność, pod warunkiem udziału w 60 % zajęciach.

Autor: M. Nowak

cyfrowawlkp