Dnia 22 czerwca 2021 roku, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, odbyło się spotkanie laureatów różnych konkursów, w których nasi uczniowie zdobywali laury.

Zaproszeni przez Burmistrz Gminy zostali:

  • Zuzanna Pogorzelec uczennica kl. V Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni, została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym,
  • Konrad Raźniewski uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Matematycznego i Biologicznego,
  • Adam Kopycki uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku, uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i Matematycznego.


W spotkaniu wziął także udział Pan Andrzej Plichta, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i szef kaliskiego oddziału KRUS.
Naszym wspaniałym uczniom raz jeszcze gratulujemy niesamowitych osiągnięć i życzymy wielu, dalszych sukcesów.

 

grupowe krus 002