Wspólna polityka rolna lipiec minister zaprasza www

- Zaproszenie Pana Ministra Grzegorza Pudy do udziału w konsultacjach drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

 

- Pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR