profi

W dniu 11 czerwca 2023 roku, w parku koźmineckim podczas festynu rodzinnego zostały przeprowadzone konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Koźminek, które  obejmowały:

- porady profilaktyczne dotyczące uzależnień do alkoholu i narkotyków,

- porady dotyczące zagrożeń, które mogą się pojawić podczas nieodpowiedniego korzystania z internetu oraz komunikatorów elektronicznych,

- porady jak pomóc i reagować gdy sąsiad, znajomy ma problem z nadużywaniem alkoholu, spożywaniem narkotyków lub dopalaczy,

- porady dotyczące różnego rodzaju uzależnień behawioralnych,

- porady jak reagować, gdy widzimy przemoc w swoim otoczeniu.

Mieszkańcy otrzymywali ulotki profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, a także wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, facebook, smartfon itd.).

 

W dniach 5 i 6 lipca 2023 r. (tj. środa i czwartek) zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn (rocznika podstawowego 2004) zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźminek.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Kościuszki 10 (skrzydło boczne, wejście od strony boiska) i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy także kobiet.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1999 - 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Termin kwalifikacji wojskowej kobiet wyznaczony został na dzień 17 lipca 2023 r. (tj. poniedziałek).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się w terminie wskazanym w wezwaniu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Gminy najpóźniej w dniu, w którym winna była stawić się do kwalifikacji wojskowej, aby ustalić inny możliwy do stawienia się termin w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa.

 

07.03.2023 ZegrzeKurs SONDASzkolenie dla podoficerów młodszych. Zajęcia terenowe z taktyki.Fot. DWOT

fot biniaszczyk

 

W dniu 26 maja 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży w Kaliszu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Strażaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów z południowej Wielkopolski, samorządowcy z powiatu kaliskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych z Kalisza. Podczas uroczystości strażacy zawodowi otrzymali awanse i nagrody, które wręczyli wspólnie nadbrygadier Arkadiusz Przybyła Zastępca Komendanta Głównego PSP,   brygadier Robert Natunewicz Zastępca Komendanta Wielkopolskiej PSP oraz Komendant Miejski PSP w Kaliszu starszy brygadier Tomasz Polak. Podczas uroczystości wyróżniono również druha Kryspina Biniaszczyka z jednostki OSP Koźminek za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych. Burmistrz Gminy Koźminek składa gratulacje i podziękowanie naszemu strażakowi, za jego wspaniałą pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Koźminek.

 

komunikat

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

Podopieczni Marka Cieślaka w czołówce najlepszych kolarzy. Igor Juszczak, Maja Tułacz, Marcin Włodarski oraz Maja Kubica w ostatnim czasie wielokrotnie stawali na podium.

22 – 23 kwietnia 2023 roku w Pucharze Polski na szosie Strzelce Kraińskie Igor Juszczak zajął 1 miejsce a Marcin Włodarski 2 miejsce.

30 kwietnia 2023 odbyły się Mistrzostwa Miasta Kalisza. Igor Juszczak zajął 1 miejsce w następujących konkurencjach: na 250 m, w sprincie, punktowy. Marcin Włodarski - 1 miejsce w Sprincie i punktowym oraz 2 miejsce na 250 m. Maja Tułacz 1 miejsce w Sprincie i punktowym oraz 2 miejsce na 250 m. Maja Kubica 3 miejsce w sprincie i punktowym. Jak widać podium należało do kolarzy z Koźminka.

Od 2 do 3 maja 2023 Wyścig Kolarski Pokoju Tarnowo Podgórne. Igor Juszczak 1 miejsce - wygrał 3 etapy. Maja Tułacz – 3 miejsce. W klasyfikacji drużynowej UKS „Koźminianka” zajęła 1 miejsce.

Od 5 do 7 maja 2023 roku – Jevicko - Czechy - Międzynarodowy Wyścig Pokoju. Marcin Włodarski zajął 2 miejsce i otrzymał koszulkę najlepszego kolarza obcokrajowca.

6 - 7 maja 2023 roku Gostyń – Puchar Polski na szosie. Igor Juszczak zajął 1 miejsce w jeździe na czas, a w starcie wspólnym 1 miejsce zajęli Igor Juszczak oraz Maja Tułacz.

Wielkie gratulacje dla zwycięzców i szacunek dla TRENERA, za ogromny trud i pracę, które wkłada w szkolenie zawodników!

Życzymy dalszych sukcesów i dobrej passy!

 

1 01

 

1 02

 

1 03

 

1 04

 

1 05

 

1 06

 

1 07

 

1 08

 

1 09

 

1 10

 

1 11

 

1 12

 

1 13

 

1 14

 

1 15

 

1 17

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja”. Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pula nagród wynosi w tym roku aż 40 000 zł. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty, które należy przesłać wraz z pracami dostępne są pod adresem: http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2023/03/31/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-czwarta-edycja/

Aktualności

powrót do góry strony