Kalisz

Jak najlepiej zapoznać dziecko ze sztuczną inteligencją? Dzięki bezpłatnym warsztatom - Koduj z Gigantami

 • 67% Polaków obawia się AI.
 • Świadomość treści stworzonych przez narzędzia oparte o sztuczną inteligencję maleje z wiekiem.

Czy słusznie i co to ma wspólnego z warsztatami programistycznymi dla dzieci i młodzieży?

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja bezpłatnych warsztatów Koduj z Gigantami, które już po raz 13 wprowadzą dzieci i młodzież w świat programowania. Akcję wspierają liczni patroni honorowi, w tym MEiN, GovTech Polska czy NASK, a także włodarze miast, w których odbywać się będą zajęcia stacjonarne. Czy młodzi adepci sztuki programowania odnajdą się w świecie AI?

Twórz, koduj, odkrywaj sztuczną inteligencję! Warsztaty “Koduj z Gigantami. W krAInie przyszłości” wystartowały 26 sierpnia i potrwają do końca września. W zajęciach będzie można wziąć udział stacjonarnie w ponad 100 polskich miastach, a termin warsztatów w danym mieście sprawdzić można oczywiście na naszej stronie Internetowej.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest od 1 sierpnia na stronie www.kodujzgigantami.pl

Już po raz 13 organizatorzy bezpłatnej akcji przybliżą młodym uczestnikom podstawy programowania i korzystania z nowych technologii, dając możliwość równego dostępu do tego rodzaju zajęć i przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu.

Do udziału w warsztatach wystarczą chęć nauki i ciekawość. W pozostałe aspekty programowania, uczestników wprowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy nie tylko uczą, ale i inspirują młodych fanów kodowania. 

Zrozumieć technologię AI

Każdej edycji Koduj z Gigantami przyświeca inny motyw. Tym razem Giganci Programowania zaproszą uczestników do KrAIny Przyszłości, a o tematyce warsztatów mówi już sama nazwa zapisana w przewrotny sposób. To w niej organizatorzy wyróżniają litery AI (Artificial Intelligence), czyli z ang. “sztuczna inteligencja”.

Właśnie o świat sztucznej inteligencji zostaną oparte zajęcia Koduj z Gigantami w ramach 13 edycji warsztatów.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych środowisk i aktualnej wiedzy, prowadzący zajęcia przedstawią sztuczną inteligencję oraz szanse i zagrożenia jakie ona ze sobą niesie. Przy użyciu takich środowisk jak Scratch, Minecraft Education czy Visual Studio uczestnicy przekonają się, że sztuczna inteligencja może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach codziennego życia. W projektach wykorzystane zostaną różnego rodzaju elementy związane ze sztuczną inteligencją, nadając projektom niespotykany dotąd wygląd i zastosowanie.

 • “Spodziewać się można, że sztuczna inteligencja towarzyszyć będzie na każdym etapie edukacji. Z pewnością pomoże w tworzeniu dostosowanych materiałów edukacyjnych oraz wspomoże zarówno edukatorów, jak i uczniów, dostarczając różnego rodzaju pomysły i inspiracje. Sztuczna inteligencja budzi jednak wiele obaw i wątpliwości. Dlatego podczas naszych warsztatów chcemy połączyć naukę programowania z tematem sztucznej inteligencji. Uczestnikom akcji pokażemy narzędzia AI i sposoby na ich pożyteczne wykorzystanie - jako źródło inspiracji, usprawnienia, a nie bezmyślnego kopiowania. Do tej pory, gdy uczeń miał problem z zadaniem domowym musiał prosić o pomoc rodziców lub nauczyciela następnego dnia szkolnego. Teraz rolę takiego domowego nauczyciela może pełnić sztuczna inteligencja”  - o tym jak przydatna chociażby w procesach edukacyjnych może okazać się sztuczna inteligencja przekonuje Dawid Leśniakiewicz, współzałożyciel szkoły Giganci Programowania, organizatora akcji Koduj z Gigantami.

Kto może wziąć udział w zajęciach i jaką wiedzę może zdobyć?

Akcja Koduj z Gigantami otwarta jest dla dzieci i młodzieży z całej Polski, a zajęcia zostały podzielone na 3 grupy wiekowe: 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-18 lat. Warsztaty będą prowadzone przy wykorzystaniu różnych środowisk i języków programistycznych oraz programów, tj:

- Scratch - podstawowe środowisko, które pozwala wprowadzić najmłodszych w świat programowania,

- Minecraft Education - możliwość kodowania Minecrafta przy pomocy blokowego języka programowania;

- App Inventor - pozwala na tworzenie aplikacji i gier na urządzenia mobilne;

- C# - jeden z najbardziej zaawansowanych i profesjonalnych języków programowania, w którym pracują zawodowi programiści;

- Python – język programowania o rosnącej popularności, pozwalający tworzyć zaawansowane projekty;

Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, należy zarejestrować się na stronie www.kodujzgigantami.pl

Organizatorem akcji jest najprężniej rozwijająca się szkoła kodowania dla dzieci i młodzieży Giganci Programowania, która już od 8 lat realizuje swoją misję cyfrowej edukacji młodego pokolenia. Do tej pory Giganci przeszkolili ponad 150 tys. młodych fanów kodowania.

 

Koduj z Gigantami - informacja dla szkół

Koduj z Gigantami - Informacja dla rodziców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek, Droga Młodzieży!

Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabory do Młodzieżowej Rady Gminy, zgodnie z uchwałą z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

Czym jest Młodzieżowa Rada Gminy?

 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek, to reprezentacja młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Koźminek w wieku do 18 roku życia.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek podejmuje działania, w celu prezentacji poglądów osób młodych oraz wzmocnienia udziału tych osób w życiu społeczności lokalnej.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Koźminek jest organem konsultacyjnym Burmistrza Gminy Koźminek.
 • Siedzibą Rady jest Koźminek. Posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek. W szczególnych przypadkach, w związku z tematem posiedzenia, posiedzenie może odbyć się w innym miejscu, w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem tego miejsca.

Zasady naboru:

 • W skład Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek wchodzi od 6 do 10 osób, reprezentujących szkoły podstawowe z terenu gminy Koźminek, oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie gminy Koźminek, która nie ukończyła 18 roku życia.
 • Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek trwa 2 lata.
 • Tryb wyboru przedstawicieli ustalają poszczególne szkoły oraz inne organizacje, działające na rzecz młodzieży. Wskazanie przedstawicieli ma postać pisemnej informacji, składanej do końca września roku wyborczego Rady Młodzieżowej, Burmistrzowi Gminy Koźminek przez dyrektora szkoły oraz reprezentanta samorządu uczniowskiego danej szkoły. W przypadku organizacji - przez dwóch przedstawicieli zarządu organizacji.
 • Szkoły wskazują po 2 przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek, kolejne 4 osoby pochodzą:
 • ze wskazania organizacji z terenu gminy działającej na rzecz osób młodych,
 • ze wskazania przez 20 osób, zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.
 • Tryb wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek, powinien opierać się na zasadach wyborów demokratycznych, powszechnych i tajnych.

Zgłoszenie kandydatów należy złożyć  w formie pisemnej, Burmistrzowi Gminy Koźminek do dnia 30 września 2023r..

 

Wniosek Młodzieżowa Rada Gminy cz.1

wniosek Młodzieżowa Rada Gminy cz.2

 

IV edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego 2023 r. pt. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”!

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń dot. IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego 2023 r. pt. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”!

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, Anetą Niestrawską, zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.

Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesyłać wyłącznie na adres skrzynki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(link wysyła e-mail) w terminie do 15 września 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu w załączniku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 2023r. Z rodziną najlepiej-przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

konkurs plakat

Koźminek, 1 września 2023r.

INFORMACJA

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje,  iż w dniach  od 01.09.2023r. do 15.09.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium szkolne może otrzymać rodzina ucznia znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, bezradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest wielodzietna lub niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie ucznia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty uwzględniające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2023r. Na dochód rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się  poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, tj.:

- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (druk zaświadczenia do pobrania w GOPS),

- zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- decyzja oraz odcinek renty lub emerytury,

- decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych,

- decyzje o przyznanych innych stypendiach w rodzinie,

- inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód.

Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 345,00 zł.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski z pełną dokumentacją.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku ul. Kościuszki 7,62-840 Koźminek oraz na stronie internetowej www.gopskozminek.pl.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność kompletowania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku, ul. Kościuszki 7; 62-840 Koźminek,  tel. (62) 76 38 604.

Aktualności

powrót do góry strony