polski lad

 

W dniu 17 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą: Zakład Remontowo Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”. W tym samym dniu przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Umowa została podpisana na wartość: 3 327 150,00 złotych brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 2 828 077,50 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Prace polegać będą na rozbudowie istniejącego budynku o 3 sale oddziałowe z sanitariatami, pomieszczenia administracyjno-biurowe, magazynki, pokoje dla psychologa/ interdentki. Budynek zostanie wyposażony w szyb windowy dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowana część zostanie wyposażona w kompletną instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną z osprzętem i armaturą, instalacje centralnego ogrzewania.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to 11 lutego 2024 roku.

 

img 4969

 

20230417 080331

 

20230418 094015

 

 

W dniach 13 – 14 kwietnia 2023 roku Burmistrz Gminy Koźminek, Starosta Kaliski oraz pozostali Włodarze gmin z Powiatu Kaliskiego,  brali udział w szkoleniach dotyczących spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego. W szkoleniach brali także udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz  pracownicy urzędów gmin i miast z terenu Powiatu Kaliskiego, zajmujących się sprawami obronności i zarządzania kryzysowego. Szkolenia prowadzili min. Przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego oraz Pracownik Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W programie szkolenia znajdowały się min. informacje dotyczące: zagrożeń w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, omówiono aspekty terroryzmu w odniesieniu do samorządów terytorialnych, wpływ konfliktu na Ukrainie na bezpieczeństwo w regionie oraz tematykę zarządzania kryzysowego.  

Obraz1

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Gmina Koźminek , jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TENT-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TENT-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

pn. Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 

Umowa o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0156/22-00

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca:
 

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

    Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

    3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
       
    4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Data publikacji: 12-04-2023

 

W dniu 6 kwietnia 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla następujących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z:

Powiatu kaliskiego: OSP Koźminek, OSP Lisków, OSP Skarszew oraz OSP Staw.

Powiatu jarocińskiego: OSP Jarocin oraz OSP Szczonów.

Promesy zapewniają dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ze środków jednostek samorządowych.

W uroczystość wzięli udział m. in.: Sekretarz Stanu w Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Jan Mosiński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej –  Pani Katarzyna Sójka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Piotr Kaleta, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Tomasz Ławniczak, Szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg – Pan Piotr Trybek, Dyrektor Biura Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedziczaka – Pan Wincenty Nowak, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pani Anna Lis, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Grelak, Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Tomasz Polak, Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie bryg. Tomasz Krawczyk, Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu – ks. płk Tadeusz Pałuska, Burmistrz Miasta i Gminy Koźminek – Pani Iwona Michniewicz, Wójt Gminy Lisków – Pani Maria Krawiec, Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht, Wójt Gminy Żelazków – Pan Michał Kraszkiewicz, Zastępca Burmistrza Jarocina – Pan Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – Pani Lidia Czechak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Żerków – Pan Michał Surma

 

polski lad

 

W dniu 3 kwietnia 2023 r. rozpoczęły się roboty budowlanego związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi Ksawerów – Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P”.

Pierwszy etap prac obejmuje ponad kilometrowy odcinek od drogi powiatowej nr 4617 do drogi nr 4620 P. Aktualnie zostały wykonane prace polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wymianie istniejących przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi.

Do wykonania zostały prace polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego.

Jezdnia zyska dwie warstwy asfaltowe: wiążącą i ścieralną o łącznej grubości 8 cm.

Pobocza zostaną również wykonane z kruszywa łamanego a rowy zostaną odmulone.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 12 listopada 2023 r.

 

20230405 132328

 

20230405 131131

 

potrawa

 

W finale konkursu wzięło udział 19 zespołów kulinarnych. Ocenie poddanych zostało 61 potraw w dwóch kategoriach: pasztety i mięsiwa oraz wypieki wielkanocne. W roli ekspertki wystąpiła m.in. Katarzyna Bosacka, dziennikarka kulinarna.

Kapitule konkursowej przewodniczył Marek Gąsiorowski (Slow Food Wielkopolska), a zgłoszone w konkursie przysmaki oceniali także: Witold Wróbel – ambasador Culinary Hertige Europe, Janusz Łakomiec (Polska Akademia Smaku), Jakub Pindych (Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna), Jacek Marcinkowski (Ogólnopolski Cechu Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy) oraz Janina Skomorowska z Muzeum Narodowego Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Celem konkursu jest promocja tradycji przygotowywania i podawania potraw wielkanocnych; odkrywanie i poznawanie dawnych receptur oraz współczesnych inspiracji tradycją; nagradzanie autorów/twórców kulinarnych oraz szeroko rozumianą integrację środowiska gastronomicznego wokół Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego w Instytucie Skrzynki.

Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Odbył się on podczas corocznego Jarmarku Wielkanocnego, jednego z wyjątkowych wydarzeń na Szlaku Kulinarnym „Smaki Powiatu Poznańskiego”.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Wiecej informacji na stronie: instytutskrzynki.pl

 

baner zdrowa aorta

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 10.06.23r. w Kaliszu w Przychodni „Nowy Świat” na ul. Nowy Świat 35A.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8180 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od godz. 9 do 15)

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

Aktualności

powrót do góry strony