Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny.

Z tej okazji pragniemy poinformować i zachęcić Państwa do udziału w targach, które odbędą się w Koninie, w dniach 17-18 marca 2023 r.

 

plakat

W sobotę, 11 marca w Stawiszynie uhonorowano wielkopolskich sołtysów odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaczenie przyznawane jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Sołtysi zostali nagrodzeni za zaangażowanie oraz pracę na rzecz lokalnych społeczności, którzy przyczyniają się do ich rozwoju i integracji.

Odznakę honorową otrzymała Maria Olszewska, która jest jednym z najaktywniejszych sołtysów w Gminie Koźminek.

Sołtysem Dębska jest od 2015 roku. Przez te wszystkie lata prowadziła aktywną działalność społeczną na rzecz swojego sołectwa poprzez:

- pomoc przy remoncie świetlicy wiejskiej w Dębsku oraz terenu wokół świetlicy,

- współpraca z OSP w Dębsku,

- organizacja festynów rodzinnych oraz dni dziecka,

- pomoc przy przebudowie kaplicy „Krzyż” w Dębsku,

- dekoracja wsi poprzedzająca dożynki gminno - parafialne

- współorganizacja dożynek gminno – parafialnych.

Bierze również czynny udział w działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Dębsku.

Jest to osoba, która jest liderem w swoim sołectwie. Inicjuje liczne działania oraz wykazuje się zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczności lokalnej swojego sołectwa.

Wyróżnia się w Gminie Koźminek swoją postawą i ma bardzo dobry kontakt ze społecznością lokalną, organizacjami i samorządem.

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

 

fot. źródło:https://www.facebook.com/powiatkaliski/soltys1

 

Sołtysi 2023

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się spotkanie z Sołtysami, na którym Burmistrz Gminy Koźminek złożyła życzenia Sołtysom z terenu naszej gminy.

 

20230310 100644

 

20230310 100821

 

20230310 100611

 

20230310 100627

 

 

 

 

W dniu 9 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I - VIII pt.: „Jesteś ważny, jesteś ważna. Uwierz w to a unikniesz uzależnień”. Szkolenie dotyczyło także cyberprzemocy, hejtu w internecie, jak również wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych. Celem ich było wskazanie czynników chroniących i czynników ryzyka dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego dla w/w grup wiekowych. Przeanalizowano zależność tego co dzieje się w naszej głowie, z tym co dzieje się w naszym ciele. Omówiono i przeanalizowano możliwe źródła pomocy (np. rodzina, szkoła, inne instytucje), kiedy czujemy, że nasze emocje i myśli zaczynają sprawiać nam ból. Przeprowadzono ćwiczenia jak mówić o swoich emocjach, jakie stosować nazewnictwo. Rozmawiano również o wpływie emocji na samopoczucie człowieka. Przećwiczono ponadto sposoby odmawiania i zachowania (asertywne) służące wzmocnieniu własnych decyzji. Przedstawiono czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z popadaniem w uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W podsumowaniu określono konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne popadania w uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przeprowadzono ćwiczenia integrujące, mające wzmocnić działania pomocowe klasy jako grupy i pojedynczych jednostek w różnych sytuacjach w grupie rówieśniczej. Łącznie w warsztatach wzięło 69 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. W tym samym dniu rodzice i nauczyciele wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. Jacy oni są ? Kogo słuchają i „śledzą” w Internecie? Od czego uzależniają się nasze dzieci i jak temu zapobiegać.

 

Zakończono akcję przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy rolnikom w I półroczu 2023 roku.

Przyjęto 536 wniosków, do których wydano i doręczono 100 % decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

 

Zakończono wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2023 roku.

Wydano i dostarczono około 2 300 decyzji podatkowych.

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Gminy Koźminek realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

Aktualności

powrót do góry strony