Realizacja Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Informujemy, że Centrum Diagnostyki zlokalizowane przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu rozpoczęło realizację Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, który jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. lub do momentu osiągnięcia  limitu osób.
Uczestnikami Programu mogą być:

 • kobiety w wieku ≥65 lat,
 • kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego,
 • mężczyźni w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet).

Głównymi czynnikami wykluczającymi z Programu są: ciąża oraz duże zmiany zwyrodnieniowe, złamania lub materiał obcy (np. proteza biodra).

W ramach Programu planowane są następujące interwencje:

 • szkolenie personelu medycznego,
 • działania informacyjno-edukacyjne,
 • ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™,
 • pomiar BMD za pomocą DXA (densytometria),
 • lekarska wizyta podsumowująca.

Plakat

 

We wrześniu 2023 w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy naukę rozpoczęło:

 1. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku313 uczniów w klasie: I- 48 uczniów, II- 47 uczniów, III -49 uczniów, IV- 46 uczniów, V- 30 uczniów, VI- 37 uczniów, VII – 37 uczniów, VIII- 19 uczniów (15 oddziałów),
 2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie87 uczniów w klasie: I-16 uczniów, II- 9 uczniów, III- 12 uczniów, IV-8 uczniów, V- 10 uczniów, VI-15 uczniów, VII- 10 uczniów, VIII - 7 (8 oddziałów) oraz 23 dzieci w oddziale „0”i 17 dzieci w punkcie przedszkolnym,
 3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni82 uczniów w klasie: I-12 uczniów, II-12 uczniów, III- 10 uczniów, IV- 9 uczniów, V- 10 uczniów, VI- 14 uczniów, VII-10 uczniów, VIII- 5 uczniów (8 oddziałów) oraz 18 dzieci w oddziale „0” i 19 dzieci w punkcie przedszkolnym,
 4. Publiczne Przedszkole w Koźminku166 dzieci (7 oddziałów) 3- letnich-23, 4-latnich dzieci- 45, 5- letnich dzieci- 39, 6 - letnich dzieci- 59.

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu, przypomina, że jeszcze w październiku br. na terenie całej Polski przeprowadzane jest badanie pilotażowe: Transport lekkimi pojazdami użytkowymi.

Celem badania jest uzyskanie informacji o zakresie użytkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t.

Użytkownicy pojazdów, których numery rejestracyjne zostały wylosowane do badania, otrzymają z Urzędu Statystycznego w Szczecinie pocztą tradycyjną lub elektroniczną formularz o symbolu LPU wraz z pismem informującym o badaniu.

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu poprzez:

 • samodzielne wypełnienie otrzymanego formularza oraz jego odesłanie, zgodnie z terminem wskazanym dla danego pojazdu, w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu,

lub

 • telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji wskazanemu w piśmie pracownikowi urzędu statystycznego.

Zebrane dane podlegają ochronie, zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Zwracamy się z prośbą o wywieszanie w gablotach informacyjnych i umieszczanie na stronach internetowych gminy informacji o badaniu.

Dostarczone przez Państwa dane umożliwią uzupełnienie informacji w istotnym zakresie, który jest obecnie niedostępny w zasobach statystyki publicznej.

 

transport lekki

 

Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” na kwotę 390.040,00 zł.

Podczas prac związanych z realizacją zadania pn.” Konserwacja i restauracja Zabytkowego Dworu w Koźminku” w trzech pomieszczeniach zostały odsłonięte polichromie. Unikatowe, XVIII wieczne polichromie ilustrujące Tabulae Cebetis: VIRTUS mężów szlachetnych cnót obywatelskich, według wzoru Hansa Dürera. Wysokiej wartości artystycznej zdobienia polichromiami: fryzy florystyczne i draperie. Gmina Koźminek przeprowadziła kompleksowy remont i prace konserwatorsko – budowlane całości budynku, który angażował bardzo wysokie nakłady finansowe, w znaczny sposób obciążające budżet gminy. Odkryte podczas prac w trzech salach polichromie w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji, nie były przewidziane w realizacji i w kosztach przeprowadzonego remontu. Dzięki dofinansowaniu będzie to możliwe. Wartość inwestycji to 398.000,00 zł.

Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” na kwotę 390.040,00 zł.

Podczas prac związanych z realizacją zadania pn.” Konserwacja i restauracja Zabytkowego Dworu w Koźminku” w trzech pomieszczeniach zostały odsłonięte polichromie. Unikatowe, XVIII wieczne polichromie ilustrujące Tabulae Cebetis: VIRTUS mężów szlachetnych cnót obywatelskich, według wzoru Hansa Dürera. Wysokiej wartości artystycznej zdobienia polichromiami: fryzy florystyczne i draperie. Gmina Koźminek przeprowadziła kompleksowy remont i prace konserwatorsko – budowlane całości budynku, który angażował bardzo wysokie nakłady finansowe, w znaczny sposób obciążające budżet gminy. Odkryte podczas prac w trzech salach polichromie w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji, nie były przewidziane w realizacji i w kosztach przeprowadzonego remontu. Dzięki dofinansowaniu będzie to możliwe. Wartość inwestycji to 398.000,00 zł.

Aktualności

powrót do góry strony