Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Dębsko