Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich spadkobiercy korzystają  z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 11 września 2020r.

Koźminek, 31 lipca 2020r.

Wykaz nieruchomości w załączniku do pobrania:

Pobierz PDF