WÓJT GMINY KOŹMINEK zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 1.

Załączniki:

Ogłoszenie

Regulamin