OSP Józefina

Józefina 11

62 – 840 KOŹMINEK

Powiat: KALISKI              

Województwo: WIELKOPOLSKIE

NIP: 968 – 073-33-08

Regon:250961875

KRS:0000026884