OSP Osuchów

Osuchów

62 – 840 Koźminek

Powiat: KALISKI              

Województwo: WIELKOPOLSKIE

NIP: 960-079-56-40

Regon:251440492

KRS:0000145776