Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek

 

 flaga plgodlo pl

 

 

W dniu 8 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firmą „SARBUD” Spółka z o.o. z siedzibą Rajsko 62-860 Opatówek na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek”.

Umowa została podpisana na kwotę 2 397 599,64 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 1 291 865,12 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie przebudowana ulica Mikołaja Kopernika w Koźminku o długości 357 metrów. Prace będą polegać na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostaną wykonane wyniesione przejścia dla pieszych wraz aktywnym oznakowaniem.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 4 września 2023 roku.

powrót do góry strony