wojnowska1

Marta Wojnowska

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Księgowość budżetowa

tel. 62 76 38 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1.  Przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej.

2.  Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

3.  Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty ? terminowe sporządzanie przelewów.

4.  Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników Urzędu Gminy Koźminek.

5.  Rozliczanie podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Koźminek oraz radnych i sołtysów Gminy Koźminek.

6.  Wystawianie w imieniu Gminy Koźminek faktur VAT.

7.  Rzetelne prowadzenie cząstkowej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz terminowe sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT - 7 dla podatku od towarów i usług dotyczącej Urzędu Gminy Koźminek.

8.  Sporządzanie w imieniu Gminy Koźminek scentralizowanej deklaracji VAT ? 7 dla podatku od towarów i usług i terminowe przesyłanie jej do właściwego urzędu skarbowego.

9.  Terminowe odprowadzanie podatku należnego od towarów i usług do urzędu skarbowego.

10.  Sporządzanie pism, projektów wniosków o interpretację przepisów prawa i zapytań do organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług.

11.  Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy, potrącanie i naliczanie oraz rozliczanie wypłaconych zasiłków i prowizji, terminowe przekazywanie składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

12.  Sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych w imieniu obsługiwanych płatników składek.

13.  Sporządzanie rocznej informacji dla osób ubezpieczonych.

14.  Sporządzenie deklaracji rocznej o ubezpieczeniu wypadkowym (IWA).

15.  Rejestrowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia w ZUS oraz wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ZUS (wygaśnięcie umowy).

16.  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp-7 dla celów emerytalnych i rentowych w celu ustalenia kapitału początkowego dla pracowników Urzędu Gminy.

17.  Przygotowywanie wniosków o refundację kosztów z tytułu umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

18.  Obsługa zaciąganych przez Gminę kredytów bankowych i pożyczek oraz papierów wartościowych.

19.  Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.

20.  Przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie wykonywanych obowiązków.

21.  Umieszczanie informacji budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koźminek.

22.  Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów.

23.  Zastępstwo w zakresie prowadzenia kasy na czas nieobecności Kasjera.