muszynska1

Katarzyna Muszyńska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Zamówienia Publiczne

tel. 62 76 37 050

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Dokonywanie zakupów po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

2. Współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

3. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych.

4. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.

5. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

6. Doradztwo, kontrola, akceptacja i czynne współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na wszystkie realizowane przez Urząd Gminy Koźminek dostawy, usługi i roboty budowlane w zakresie wyboru trybu, ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu postępowania przetargowego oraz innych wymaganych dokumentów.

7. Prowadzenie instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

8. Udział w posiedzeniach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji.

9. Przekazywanie, wprowadzanie do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz inny powszechny sposób ogłoszeń o przetargach i wynikach przetargów.

10. Kontrola stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych Urzędu.

11. Przygotowywanie wzorcowych dokumentów w zakresie udzielanych zamówień.

12. Bieżące śledzenie i instruowanie innych pracowników o zmianach w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

13. Współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

14. Nadzorowanie realizacji zawartych umów z wykonawcami.