kleczewska1

Paulina Kleczewska

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Rada Miejska i Archiwum zakładowe

tel. 62 76 37 006

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Obsługa merytoryczna i organizacyjna Rady Miejskiej, komisji rady i radnych.
 2. Prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji radnych.
 3. Organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad z sołtysami zwoływanych przez Burmistrza
 4. Przesyłanie uchwał rady w ustawowym terminie Wojewodzie Wielkopolskiemu.
 5. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.
 6. Obsługa dyżurów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
 7. Obsługa biurowa i prowadzenie rejestrów odznaczeń honorowych gminy.
 8. Koordynacja działań zmierzających do ustanowienia nowych odznaczeń i tytułów honorowych nadawanych przez gminę i jej organa.
 9. Zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji.
 10. Pełnienie zastępstwa w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 11. Prowadzenie archiwum zakładowego w tym:
  • uporządkowanie zasobu archiwalnego Urzędu,
  • brakowanie dokumentów,
  • przekazywanie akt do archiwum państwowego,
  • stała współpraca z Archiwum Państwowym w Kaliszu.
 12. Współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek:

 1. Informowanie administratora, oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (RODO)  oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania przepisów krajowych , rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych.
 3. Podejmowanie działań zwiększające świadomość pracowników przetwarzających poprzez  szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.
 4. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i przedstawianie ich wyników administratorowi danych osobowych.
 5. Realizacja zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.