Lista zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Koźminek 2021:

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Imię i nazwisko

1.

Koło gospodyń wiejskich w Dębsku

Dębsko, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Krystyna Janaszkiewicz

2.

Koło gospodyń wiejskich w Józefinie

Józefina, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Anna Zdunek

3.

Koło gospodyń wiejskich w Pietrzykowie

Pietrzyków, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Krzysztofa Pawlak

4.

Koło gospodyń wiejskich w Bogdanowie

Bogdanów, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Jadwiga Zymon

5.

Koło gospodyń wiejskich w Rogalu

Rogal, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Janina Kępa      

6.

Koło gospodyń wiejskich w Nowym Nakwasinie

Nowy Nakwasin, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Lila Adamus

 

 

Lista niezarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich

w Gminie Koźminek

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Imię i nazwisko

1.

Koło gospodyń wiejskich w Chodybkach

Chodybki, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Bożena Nawrocka

2.

Koło gospodyń wiejskich w Dąbrowie

Dąbrowa, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Irena Marciniak

3.

Koło gospodyń wiejskich w Gaci Kaliskiej

Gać Kaliska, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Marianna Marciniak

4.

Koło gospodyń wiejskich w Starym Karolewie

Stary Karolew, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Barbara Ignasiak

5.

Koło gospodyń wiejskich w Smółkach

Smółki, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Józefa Jamroziak

6.

Koło gospodyń wiejskich w Złotnikach

Złotniki, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Mirosława Machelak

7.

Koło gospodyń wiejskich w Starym Nakwasinie

Stary Nakwasin, 62 – 840 Koźminek

Przewodnicząca:

Edyta Mańka