plakat 2

 

Już w najbliższą sobotę, 24 września, w Dworze w Koźminku odbędzie się Drugi Bal Podoficerów Księstwa Warszawskiego.

Jest to spotkanie rekonstruktorów z całej Polski odtwarzających początek XIX wieku, zarówno część związaną z wojskową stroną tamtych czasów, jak i dworem. Są pasjonatami prezentującymi niezwykle wysoki poziom rekonstrukcji, pasji i wiedzy właściwej osobom zajmujących się tematem od wielu lat. W kręgach rekonstrukcji historycznej doceniani są zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wiedzy na temat odtwarzanej epoki towarzyszy precyzja w odtwarzaniu postaci, dokładność strojów i wyposażenia aż po najmniejsze detale, często stanowiące o oryginalności postaci i podkreślające jej wyjątkowość lub szczególny charakter. Każdy element i drobiazg to okazja do opowiedzenia historii, anegdoty lub wspólnego zastanowienia się nad życiem w tamtych czasach.

Jest to wyjątkowa okazja, aby spotkać tak wielu pasjonatów w jednym miejscu, na dodatek miejscu dokładnie dopasowanym do odtwarzanej przez nich epoki, gdzie w otoczeniu dworu z końca XVIII wieku, romantycznych ruin spichlerza oraz malowniczego parku można pokusić się o małą, ale zapadającą w pamięć wyprawę w przeszłość.

Dla zwiedzających, gości i zainteresowanych sobota jest dniem otwartym, gdzie w wyznaczonych godzinach można odwiedzić miejsce rekonstrukcji, obserwować zwyczajowe sceny, posłuchać kapeli Drugiego Pułku Ułanów Xięstwa Warszawskiego, podpatrywać działania rekonstruktorów, wysłuchać gawędy o broni, być świadkiem pojedynku na pistolety oraz wziąć udział w Akademii Koźmineckiej.

 

plakat

 

Akademia Koźminecka jest inicjatywą rozpoczętą w 2017 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną i kontynuowaną do dziś. Patronat nad sobotnią Akademią objął Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Muzeum Pana Tadeusza będące częścią Ossolineum. Prelekcję pod tytułem „Domy i dwory, czyli jak dawniej mieszkano”, wygłosi Marta Dardzińska, pracownik Muzeum Pana Tadeusza, ale również rekonstruktorka. Będzie to pierwsze z trzech zaplanowanych wystąpień, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat dworu, życia dworskiego, edukacji panien, roli kobiet itp. Odrestaurowany dwór w Koźminku zasługuje na wypełnienie go historią żywą, złudzeniem podróży w czasie do epoki, kiedy tętnił życiem i podobnie jak teraz, był ozdobą okolicy.

W odnowionym dworze mieści się dziś Gminne Centrum Kultury.

Tomasz Potemkowski

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Koźminku

 

Marta Dardzińska – pracowniczka Działu Obsługi Widowni Muzeum Pana Tadeusza, absolwentka filologii polskiej, studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.
W centrum jej zainteresowań leżą obyczajowość staropolska, sztuka baroku i los kobiet z warstwy szlacheckiej. Od czterech lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną XVII wieku,
a także popularyzuje wiedzę o epoce staropolskiej, prowadząc profile NobilisDomina/silva.rerum.xvii na Facebooku i silva.rerum.xvii na Instagramie.

 

plakat

 

Zapraszam na wyjątkowy i niepowtarzalny koncert Michała Zatora, harfisty, który będzie gościł u nas 22go września, w czwartek. Da koncert w kaplicy ewangelicko-augsburskiej, a rozpoczniemy o godzinie 19.00.

Niekiedy potrzeba wielu instrumentów i wielu muzyków, żeby przy użyciu dźwięków wyczarować zapadający w pamięć utwór.

Michał Zator potrzebuje tylko jednego instrumentu. Harfa w jego dłoniach wyczarowuje nie tylko spójne i kompletne utwory muzyczne, ale wręcz całe światy skryte za tymi utworami, z przebogatymi wachlarzami emocji i treści, których istnienia nie podejrzewamy do chwili, aż wybrzmią wygrywane przez Harfistę.

Odrobina magii muzyki, która nie wymaga prądu, wydaje mi się idealnie dopasowana do tego wnętrza i do tej akustyki, którą już mieliśmy okazję poznać i polubić.

Tym razem będzie to nie tylko podróż przez muzykę, ale prawdziwa wyprawa do zupełnie innego świata, jeśli nie wszechświata, który na naszych oczach (choć bardziej uszach) będzie pojawiał się na kilka chwil wśród nut, strun i śpiewu Michała Zatora.

Zapraszam
Tomasz Potemkowski
GCK w Koźminku

 

Opis ze strony harfista.pl:

Najprawdopodobniej jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar akompaniując sobie do śpiewu. Wielokrotnie zapraszany do współpracy przez polskie filharmonie.

Półfinalista piątej edycji programu Mam Talent. Stypendysta Ministra Kultury, Stypendysta Marszałka Wielkopolski. W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie.

W pracy pomaga mu rzetelne wykształcenie otrzymane na Akademii Muzycznej w Poznaniu, która ukończył z wyróżnieniem (w klasie Profesor Katarzyny Staniewicz).

 

plakat zoriuszka

 

Zespół Zoriuszka to kolejna podróż w czasie, na którą zapraszam Państwa do Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Koźminku, 9 września na godzinę 19.00.

Pieśni, które zostały ocalone od zapomnienia, pamiętające czasy dawniejsze niż możemy przypuszczać, niezmienne przez pokolenia, dekady i stulecia, niosące ze sobą tradycje zmieszane z religiami i wierzeniami, uniwersalne dla wszystkich, którzy żyli bliżej przyrody, z nią i dzięki niej, stając się częścią otaczającego ich świata w sposób większy niż kiedykolwiek nam będzie to dane.

Być może właśnie dlatego muzyka Zoriuszki budzi w nas wspomnienia na poziomie niemożliwym do racjonalnego wytłumaczenia, prowadząc nas przy użyciu dźwięków przez światy z których wywodzimy się wszyscy, przez święto plonów, celebrowanie związku z ziemią i wszystkimi dobrymi duchami, które kiedykolwiek człowiek wymyślił, aby opiekowały się tym, co jest dla niego ważne.

Serdecznie Państwa zapraszam na wycieczkę w przeszłość, przygodę i posłuchanie tego, co będzie brzmieć we wnętrzach, które już znacie.
T.Potemkowski

 

zdjecie

 

Duet „ Zoriuszka” tworzą Alina Karolewicz i Magdalena Urlich, mieszkanki Czaplinka na Pomorzu Zachodnim. Od lat zajmują się muzyką szeroko pojętej słowiańszczyzny, szczególnie zaś dawnych polskich Kresów. Zespół przywraca współczesnym słuchaczom archaiczne formy słowiańskiego śpiewu, wywodzącego się z kultury ludowej. Wielogłosowe pieśni mają charakter obrzędowy lub liryczny, urzekają i wzruszają nie tylko melodią, ale i tekstami zawierającymi obraz dawnych wartości charakterystycznych dla duchowości środkowoeuropejskiej.
Płyta „Głosy wschodu” jest zwieńczeniem ponad dwudziestu lat obcowania artystek z kulturą i muzyką kresów wschodnich oraz Ukrainy, Białorusi i Rosji. To powroty do korzeni mieszkańców ziem Pomorza Zachodniego, którzy w większości właśnie stamtąd pochodzą. To niezwykłe spotkanie z cząstką ich tożsamości, częstokroć zadeptaną, zagłuszoną, zapomnianą.
Poza dawnymi pieśniami słowiańskimi zespół wykonuje również utwory średniowieczne - zarówno sakralne, jak i świeckie.
Artystki pokazały swój kunszt na tak znaczących imprezach średniowiecznych jak: Dni Santoka (2018), XIII Festyn Historyczny „Słowianie i templariusze” w Chwarszczanach (2019), Noc Kupały w Szczecinie (2019), I, II, III i IV Piknik Średniowieczny w Czaplinku (2019, 2020, 2021, 2022 r.), Dni Księstwa Kaliskiego (2021 r.).
Od wielu lat „Zoriuszka” współpracuje z zespołem muzyki dawnej „Cantilena” z Niemiec, co roku uświetniając festyny w skansenach Ukranenland i Castrum w Torgelow (Niemcy).
W 2020 i 2021 roku „Zoriuszka” współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej „Huskarl” realizując razem koncerty muzyki słowiańskiej i średniowiecznej oraz projekty (m.in. projekt „Felieton dudziarza”, „Łemkowskie muzykowanie na Ziemiach Odzyskanych”.

 

     W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 

     Urząd Miejski Gminy Koźminek uruchamia obsługę wniosków o dodatek węglowy, od 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022r.

     Wnioski będą wydawane i przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00, na parterze budynku,  w punkcie obsługi interesanta.

 

Kto może otrzymać dodatek węglowy? 

     Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

     Ważne!  Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
 

Co w przypadku gdy kilka osób złożyło wniosek o dodatek węglowy?

      W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
      W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Ile wynosi dodatek węglowy? 

      Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.

 

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody? 

     Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

 

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez Internet?

     Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Jak można dowiedzieć się o przyznaniu  dodatku węglowego? 

      Urząd Miejski Gminy Koźminek, przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ma możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego we właściwym urzędzie gminy.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego, można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

powrót do góry strony