azbest

 

W połowie października 2022 roku ARiMR uruchomi nabór wniosków na wymianę dachu zawierającego azbest na budynkach rolniczych.  Wsparcie będzie finansowane z KPO w ramach działania A1.4.1. - Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

O taką pomoc będzie mógł wystąpić rolnik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub któremu przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. Rolnik ponadto musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe, i mieć nadany numer identyfikacyjny.

Rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 metra kwadratowego pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 mkw. To oznacza, że maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 000 zł.

Wnioski o wymianę dachu zawierającego azbest na budynkach rolniczych będzie przyjmowała ARiMR za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Rolnik otrzyma pieniądze po wymianie dachu. Będzie jednak mógł wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości 50 proc. wartości pomocy.

Dodatkowo, żeby otrzymać pieniądze rolnik będzie musiał przed zakończeniem przedsięwzięcia zobowiązać się do zgłoszenia gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji.

Należy pamiętać, że wymiana dachu nie powinna być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o pomoc i ma dotyczyć pokrycia dachowego na całym budynku. Poza tym prace związane z wymianą nie mają trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do końca 2025 roku.