Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu uprzejmie informuje, że rozpoczął się XXX Konkurs: „ W rolnictwie można pracować bezpieczniej” na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

Celem konkursu jest m.in. oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych w ramach projektu prewencyjnego „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie w terminie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r  i przeslanie do 15 stycznia 2025r na adres organizatora, publikacji spełniającej wymogi regulaminu.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz plakat konkursowy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulaminu XXX konkursu na publikacje 2024