W dniu 14 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest propagowanie oraz promowanie przepisów w zakresie ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Ponadto konkurs ma kształtować umiejętności w zakresie ekologii, ratownictwa medycznego oraz przeciwpożarowego. Konkurs zaznajamia jego uczestników z podręcznym sprzętem gaśniczym, techniką pożarniczą oraz popularyzuje przepisy pożarnicze. Konkurs dotyczy także tradycji i historii ochotniczych straży pożarnych.   Organizatorami konkursu byli Urząd Miejski Gminy Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku oraz szkoły podstawowe z terenu gminy.

Turniej przeprowadzili druhowie: Jan Tomaska Prezes Gminny OSP, Artur Więckowski Wiceprezes Gminny, Krzysztof Zyner Komendant Gminny OSP oraz Mariusz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniów klas od I – IV oraz klas V – VIII. Do konkursu przystąpiły drużyny ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Koźminek.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący uczniowie: Szymon Nawrocki (SP Nowy Nakwasin), Laura Kuca (SP Koźminek), Weronika Juszczak (SP Moskurnia) oraz Tymoteusz Wypych (SP Moskurnia). Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski Gminy Koźminek. Natomiast dyrekcja SP w Nowym Nakwasinie przygotowała słodki poczęstunek dla uczniów.

turniej ppoz

turniej ppoz2