Plakat

 Przez cały ubiegły rok Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wspólnie z licznymi partnerami realizowało projekt "A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.

Odbyło się pięć inscenizacji historycznych - kolejno w Murowańcu, Opatówku, Przystajni, Kosmowie i Stawiszynie, podczas których odgrywano scenki przypominając, to co działo się lub mogło się dziać w regionie kaliskim w latach 1863-1864. Były to niezapomniane lekcje historii.

Projekt z końcem roku się zakończył. Pozostało po nim kilkaset, a bardziej prawdopodobne, że nawet kilka tysięcy wyjątkowych fotografii wykonanych przez Tomasza Potemkowskiego, na których autor uwiecznił nie tylko odgrywane sceny, ale także portrety występujących, detale i elementy strojów.

Powiat Kaliski przy finansowym udziale gmin i stowarzyszeń postanowił wydać album. Album, który jest fotograficznym zapisem tych wydarzeń, a przede wszystkim pamiątką dla tych, którzy brali udział w roli rekonstruktorów w poszczególnych inscenizacjach.

Zapraszamy 28 lutego o godz.17.00 do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na promocję albumu "A MUNDURY ICH BYŁY SZARACZKOWE. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.